Verksamhetsgrupper

För att det praktiska arbetet i församlingen ska fungera så har vi valt att ha ett antal mindre verksamhetsgrupper. Det kan vara allt från Diakonigruppen till Ungdomsstyrelsen till Fastighetsgruppen.

Varje grupp har sina olika ansvarsområden och uppdrag. Grupperna består av församlingsmedlemmar och kan variera väldigt i storlek och antal. Varje grupp har en sammankallande som håller lite koll och ser till att det bokas in nya möten.

Vill du komma i kontakt med någon av grupperna så är det bästa sättet att höra av sig till någon av våra anställda så hjälper de till.