Ungdomsarbete

Gislaveds Frikyrkoförsamling ser barn- och ungdomsarbetet som en viktig del av församlingsgemenskapen. Vi försöker genom olika verksamheter uppmuntra barn och ungas intressen och bidra till deras utveckling. Viktiga delar i vårt arbete är söndagsskolan, tonårsverksamhet och scout.
Har du frågor angående barn- och ungdomsarbetet och vill vara med i någon grupp är du välkommen att kontakta församlingens expedition.
Alla barn och ungdomar är välkomna.