Bläddra en månad bakåt Oktober 2023 Bläddra en månad framåt
v. 39
1 10:00 Gudstjänst.
Bibelhelgen med Ulrik Josefsson, Jönköping, rektor för ALT, avslutas. Tema: "Forma en tro som bär". Nattvard. Söndagsskola. Servering.
Spara i din kalender
v. 40
2 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
3 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i Centrumkyrkan.
Nils-Erik Andersson, Älgabäcksryd: "Brevet – 40 år i kungliga postverket och människor jag mött". Servering.
Spara i din kalender
4 on 19:00 Bönekväll.
Spara i din kalender
5 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
6 fr 19:00 Tonår.
Spara i din kalender
7 19:00 Hörnkvällen inställd.
Gislaveds kammarkör kommer vid senare tillfälle.
Spara i din kalender
8 10:00 Gudstjänst.
Bengt Svensson. Söndagsskola. Sång av Mikael Järlestrand. Information om och extrakollekt till Skandinaviska Barnmissionen. Servering.
Spara i din kalender
11:30 Försäljning till förmån för Världens barn.
Var med för att skänka och köpa till förmån för Världens barn-insamlingen 2023!
Spara i din kalender
v. 41
9 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
10 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
12 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
14 09:00 LADDA.
Seminarier för församlingar inom främst Equmeniakyrkan.
Spara i din kalender
15 10:00 Gudstjänst.
Bengt Svensson. Söndagsskola. Servering.
Spara i din kalender
v. 42
16 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
17 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i församlingshemmet.
Tema: "Second hand – där kläder och människor får en andra chans". Modevisning. Maria Sandberg med team. Servering.
Spara i din kalender
19 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
20 fr 19:00 Tonår.
Spara i din kalender
22 10:00 Familjegudstjänst.
Söndagsskolan, Emmy Hellström och Ulrika Axelsson. Servering.
Spara i din kalender
11:30 Församlingsmöte.
Spara i din kalender
v. 43
23 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
24 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
25 on 14:15 Andakt på Blomstervägen.
Spara i din kalender
26 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
29 10:00 Gudstjänst.
Martina Curenstam. Söndagsskola. Servering.
Spara i din kalender
v. 44
30 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
31 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i Centrumkyrkan.
Maria och Lennart Erlandsson, Bankeryd: "Med bil, båt och tåg genom ett fantastiskt Norge – en resa i tal, sång, musik och bild". Servering.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2023 Bläddra en månad framåt