Om oss

Välkommen till Gislaveds frikyrkoförsamling!

Även om våra rötter som församling kommer från slutet av 1800-talet, är vi en relativt ny församling. I september 2009 bildades vi genom ett samgående mellan Gislaveds Alliansförsamling, Pingstförsamlingen i Gislaved och Missionsförsamlingen i Gislaved. Under flera år hade vi då arbetat tillsammans, och till slut var det en självklar tanke att vi skulle mötas i en församling. Vår kyrkolokal heter Centrumkyrkan och ligger på Köpmangatan mitt i Gislaved.

Vi vill skapa en miljö som hjälper oss att vara människor mitt i livet, mitt i samhället. Det återspeglas i visionen, som antogs på årsmötet 2011:
Vi vill:
- Följa Jesus.
- Bygga gemenskap med hemkänsla och många ansikten,
för en mänskligare värld.


Vi var tre kyrkor tillsammans. Nu är vi en kyrka under samma tak och bygger vidare på vår gemenskap för en församling med hemkänsla. Vi vill att man ska kunna komma som man är, närma sig Jesus och växa i tron på honom i en miljö där möten med både Gud och andra människor känns naturliga. Vi vill vara en zon för människor som är både kravfri och ger öppet rum för aktivitets- och skaparlust. Gudstjänsten är viktig för oss, liksom mötet i den mindre gruppen. Och vi vill vara en växande gemenskap med många ansikten med alla generationer och Gislaveds folk representerade.

Församlingens existens hänger på Jesus. Vi söker honom i bibelläsningen och bönen och drömmer om att han ska få allt större rum i våra liv. Vi inser att i detta ligger en kallelse till större enkelhet och mer helhet, liksom att vara mer än att prestera. Vi antar utmaningen att bli en del av en motkultur som värdesätter livet med Gud och människor högre än materiella ting.

Vi bor i Gislaved och vill söka vår orts bästa. Vi vill att utsatta och glömda människor ska bli sedda, känna sig hemma och få ett ansikte hos oss. Gislaved är mångkulturellt och vi vill att det ska synas i församlingen. Vår kommun karaktäriseras av ett starkt musikliv, och det ska vara också vårt signum, gärna med smak av samhällets nyare kulturer. Historiskt sett var Gislaved ett skjutshåll för människor på väg. Vi vill vara en Vägkyrka, med mycket fika och uppmuntran på vägen. Varje människa är unik, men vi vill resa tillsammans, gärna med dig!

Vi kommer från Gislaved, men det är inte hela världen. En växande del av vår budget avsätter vi till biståndsarbete och församlingar i andra länder. Att bygga en mänskligare värld är inget vi klarar själva, därför gör vi det tillsammans med andra församlingar och de tre samfund vi tillhör: Equmeniakyrkan, Pingst FFS och Svenska alliansmissionen.

Välkommen till oss i Centrumkyrkan, Köpmangatan 7, eller hör av dig när det passar!

Barbro Ekholm Nestander
Vice föreståndare, Gislaveds frikyrkoförsamling