Om oss

Välkommen till Gislaveds frikyrkoförsamling!

Församlingens rötter härstammar från slutet av 1800-talet medan nuvarande församling är relativt ung. I september 2009 bildades Gislaveds frikyrkoförsamling då Gislaveds Alliansförsamling, Pingstförsamlingen och Missionsförsamlingen i Gislaved gick tillsammans. Under flera år hade de tre församlingarna arbetat tillsammans och till slut var det en självklarhet att mötas i en gemensam församling.
Församlingen har sin kyrkolokal, Centrumkyrkan, på Köpmangatan 7 mitt i Gislaved.

Församlingen vill skapa en miljö som hjälper och ger stöd till människor mitt i livet att leva som hela människor. Det återspeglas i församlingens vision:
Församlingen vill:
- Följa Jesus
- Bygga gemenskap med hemkänsla och många ansikten,
för en mänskligare värld


Vi har varit tre församlingar och är nu en kyrka under samma tak som bygger vidare på gemenskapen i en församling med hemkänsla. Vi vill att du ska kunna komma till kyrkan som du är, närma dig Jesus och växa i tron på honom, i en miljö där du möter både Gud och andra människor. Församlingen vill vara en zon för människor som är både kravfri och ger öppet rum för aktivitets- och skaparlust. Gudstjänsten är viktig för församlingens medlemmar, liksom mötet i den mindre gruppen. Vi vill vara en växande gemenskap som representeras av många olika ansikten, olika generationer och där Gislaveds befolkning känner sig hemma.

Församlingens existens vilar på Jesus Kristus. Vi söker honom i bibelläsning, bönen och drömmer om att han ska få allt större rum i våra liv. Vi förstår att detta innebär en kallelse till ett enkelt och samtidigt mer helt liv, liksom att vara mer än att ständigt prestera. Vi har antagit utmaningen att vara en motkultur, som värdesätter livet tillsammans med Gud och gemenskapen med olika människor högre än materiella ting.

Vi lever i Gislaved och vill vår hemorts bästa. Vi vill att människor som drabbats av livets svårigheter ska bli sedda, känna sig hemma och få ett ansikte i församlingen. Gislaved är en mångkulturell kommun och vi vill att det ska synas i församlingen. Kommunen karaktäriseras också av ett starkt musikliv, vilket också ska känneteckna församlingens arbete, med smak av samhällets nya kulturer. Historiskt sett var Gislaved en hållplats för människor på väg. Vi vill vara en vägkyrka, med fika och mycket uppmuntran på vägen. Varje människa är unik, och vi vill resa tillsammans, gärna med dig!

Församlingen lever och verkar i Gislaveds kommun, men det är inte hela världen. En del av församlingens budget avsätts till biståndsarbete och församlingar i andra länder. Att bygga en mänskligare värld är inget vi klarar själva, därför gör vi det tillsammans med andra församlingar och de tre samfund vi tillhör: Equmeniakyrkan, Pingst FFS och Svenska Alliansmissionen.

Du är välkommen till oss!

Kjell Larsson
Föreståndare, Gislaveds Frikyrkoförsamling