Gudstjänster

Gudstjänsten är som ett nav. Utan det stannar församlingen. Egentligen har vi två nav, som en vanlig cykel. Det andra är den lilla gruppen. (Se separat sida, Hemgrupper). Vår församlings vision inkluderar att bygga en gemenskap med många ansikten, och det vill vi ska återspeglas i gudstjänsten. Vi firar den i Centrumkyrkan mitt i Gislaved söndagar kl 10.00. Kyrkkaffet hör till varje gång.

Syftet med gudstjänsten är att tillsammans ära och möta Gud och få hjälp att leva trons liv genom tillbedjan, undervisning och bön.
När vi går från gudstjänsten hoppas vi att man ska ha mött både uppmuntran och uppfordran till ett liv med hopp om en framtid för både sig själv och sitt sammanhang.

Vi vill att man ska känna igen sig i gudstjänsten, men vara nyfiken på vad som kommer att hända. Dels genom det vi planerar, men i första hand för att Gud möter oss. Nattvard firar vi som regel första söndagen i varje månad.

Under hösten 2014 tog vi fram några riktmärken, för att återupptäcka vår gudstjänst. Vi frågade oss vad vi tycker är viktigt. Medverkande stämmer sedan av efter gudstjänsten. Våra frågor är:
Fanns det rum för gudsmötet?
Fanns det något för alla?
Vem deltog i gudstjänsten?
Vilken roll spelade sången och musiken?
Var predikan relevant?
Var gudstjänsten lagom lång?

Har du svårt att ta dig till kyrkan och vill ha skjuts dit? Ring till Centrumkyrkan, tel.nr. 0371-109 15 en halvtimma i förväg. Skjutsen ombesörjs av aktuell servicegrupp.