Styrelsen

För närvarande ser vår styrelse ut så här:
Barbro Ekholm Nestander - ordförande Skicka mail till Barbro
Anders Aspegren - ordförande
Ewert Andersson
Pål Bernhardsson
Hanna Eklöf
Marie Lackenbauer
Andreas Palmqvist
Två vakanta platser