Anställda

Telefon till Centrumkyrkan - 0371-109 15

Vakanspastor:
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson
Mail - Skicka mail till Ing-Marie
Telefon - 0704-955 127

Diakon:
Ulrika Axelsson
Mail - Skicka mail till Ulrika
Telefon - 070-531 72 75