Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt
v. 22
2 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson: "Gud som vår Fader" (Efesierbrevet 3:14–21). Gospel Joy. Nattvard. Servering.
Spara i din kalender
v. 23
3 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
Sommaravslutning.
Spara i din kalender
4 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:00 Gislow – medverkan med sång och aktiviteter.
Spara i din kalender
5 on 15:30 Språkcafé.
Vi möts kl. 15.30–17.00 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
19:00 Bönekväll.
Spara i din kalender
6 to Scoutläger på Stackebo 6–9/6.
Be för lägret!
Spara i din kalender
10:00 Nationaldagsbön i Åparken, Hestra.
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson: "Enhet och mångfald" (Efesierbrevet 4:1–4). Sång: Mattias Tallberg, Värnamo. Servering.
Spara i din kalender
v. 24
11 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
12 on 15:30 Språkcafé. Sommaravslutning.
Vi möts kl. 15.30–17.00 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson: "Tro och dop" (Efesierbrevet 4:5–6). Sång: Gunilla Hallberg, Gråbo. Servering.
Spara i din kalender
v. 25
18 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
22 11:00 Ekumenisk friluftsgudstjänst i Hembygdsparken.
Tomas Themar: "Jesus förstår oss". Sång och musik: BrittMarie Broman. Sommarpräst Håkan Nilsson medverkar från Svenska kyrkan. Servering genom Hembygdsföreningens försorg.
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst.
Göran Holmberg, Anderstorp. Servering.
Spara i din kalender
v. 26
25 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson. Servering.
Spara i din kalender
11:30 Församlingsmöte.
Fråga om utökad tjänst för ungdomsledaren.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt