Bläddra en månad bakåt Mars 2024 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
3 10:00 Gudstjänst.
Tomas Themar: "Bön och förbön" (Efesierbrevet 1:15–17). Nattvard. Servering.
Spara i din kalender
v. 10
4 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
5 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigträff i Centrumkyrkan.
"Tre medicinska profiler – hade de rätt eller fel?". Pensionerade överläkare Leif Ockander, Jönköping. Servering.
Spara i din kalender
6 on 15:30 Språkcafé.
Vi möts kl. 15.30–17.00 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
19:00 Bönekväll.
Kjell Larsson.
Spara i din kalender
7 to 18:00 Scout i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
8 fr 19:00 Tonår i Allianskyrkan, Värnamo.
Spara i din kalender
9 Scouthajk lördag 9–söndag 10 mars.
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst.
Anna Ahlström, församlingskonsulent inom Svenska alliansmissionen: "Hoppet och tron" (Efesierbrevet 1:18–21). Sång: Mary Kilila m.fl. "Vi ber och ger till SAM". Servering.
Spara i din kalender
v. 11
11 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
12 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
13:00 Begravningsgudstjänst (Bernt Birgersson).
Spara i din kalender
13 on 15:30 Språkcafé.
Vi möts kl. 15.30–17.00 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
14 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
15 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
17 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson. Ungdomsbrassband medverkar med musik och Karl-Georg Eriksson med sång. Servering.
Spara i din kalender
11:30 Församlingsmöte.
Spara i din kalender
v. 12
18 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
19 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigträff i församlingshemmet.
Kyrkoherde Anders Carlwe: "Livet som kyrkoherde". Servering.
Spara i din kalender
20 on 14:15 Andakt på Blomstervägen.
Samlingen tidigarelagd en vecka på grund av påskfest 27/3.
Spara i din kalender
15:30 Språkcafé.
Vi möts kl. 15.30–17.00 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
18:00 Temakväll: "För det vidare".
Samling för Equmenia + Equmeniakyrkan i Region Öst. Anmälan.
Spara i din kalender
21 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
22 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
19:00 Tonår.
Spara i din kalender
23 19:00 Hörnkväll med Märta Svensson.
Sångprogram med temat "Lova, Herren, min själ". Ackompanjatör: Nils-Bertil Larsson. Servering.
Spara i din kalender
24 10:00 Gudstjänst på palmsöndagen.
Emmy Hellström, Ulrika Axelsson & Company. Tema: "Fäste för en tro på glid". Sång och musik: Englund, Scott, Vettefors och Wendefors. Servering.
Spara i din kalender
v. 13
25 18:00 Ekumenisk passionsandakt i Gislaveds kyrka
Spara i din kalender
26 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:00 Gislow – medverkan med sång och aktiviteter.
Spara i din kalender
27 on 15:30 Språkcafé.
Vi möts kl. 15.30–17.00 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
28 to 19:00 Getsemanestund.
Kjell Larsson och Emmy Hellström. Nattvard.
Spara i din kalender
29 fr 10:00 Långfredagsgudstjänst.
Kjell Larsson.
Spara i din kalender
31 10:00 Påskdagsgudstjänst.
Kjell Larsson: "Jesus lever". Servering.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2024 Bläddra en månad framåt