Nästa gudstjänst

Söndagen den 19 mars 2023

Hej!

Även om mer än hälften fastan 2023, dvs. perioden mellan fastlagssöndagen (i år den 19 februari) och palmsöndagen (den 2 april) har avverkats, har den kommande söndagen fått beteckningen midfastosöndagen. Söndagen den 19 mars kl. 10.00 möts vi ännu en gång till gudstjänst i Centrumkyrkan, Gislaved. För åttonde söndagen i rad firar vi gudstjänsten i serveringslokalen.

Dagen till ära har vi den stora förmånen och glädjen att få lyssna till Gospel Joy, som kommer att medverka vid tre tillfällen. Kören under Lovisa Wendefors ledning inleder och avslutar gudstjänsten.

Däremellan händer mycket annat. Söndagen den 12 mars var temat i kyrkoåret "Kampen mot det onda". På söndag fortsätter Anders Aspegren med temat "Kampen för det goda" Han kommer i sin predikan att utgå från texten i 1 Timotheosbrevet 6:11–16. Texten skrevs omkring 64 e.Kr. av Paulus till den unge Timotheos. Innehållet i brevet är också användbart för alla kristna i alla tider på alla platser. Texten berör därigenom både Dig och mig som lever i dag.

Under punkten Gud och jag – med tillfälle till eftertanke, enskild bön, ljuständning, bönelappar och möjlighet till personlig förbön – kommer vi att få ge vår respons på uppmaningen "att kämpa trons goda kamp" (1 Timotheos 6:12). Givetvis får vi också tid till Gud och vi, då vi får dela böneämnen med varandra. Vi uppmärksammar även "Månadens bön", som är innebär "Fortsatt bön för fred i Ukraina". Vår bön är dock inte över, när vi går hem från gudstjänsten. Allt vi nämnt i förbönsstunden tar vi med oss i vår enskilda bön och förbön under den kommande veckan.

Maria Scott kommer att spela till våra gemensamma sånger och psalmer. Söndagsskolans lektion om den blinde Bartimaios förvandlande möte med Jesus kommer att presenteras i gudstjänsten av Truus Niks Vabins och någon mer. Tomas Themar skall försöka leda gudstjänsten.

Som vanligt fortsätter gemenskapen runt kaffeborden. Det är också runt dem vi suttit tidigare under gudstjänsten.

Som jag skrivit tre gånger förut: Eftersom sånger och bibeltexter inte kommer att projiceras på någon vit duk, "måste" vi sjunga direkt ur Psalmer och Sånger. Därför kan det vara lämpligt att alla som behöver tar med sig sina läsglasögon.

Varmt välkommen att fira gudstjänst! Förbered Dig gärna genom bön för samlingen och genom att läsa texten nedan.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Bibeltext från 1 Timotheosbrevet 6:11–16:
"Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen – håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen."