Nästa gudstjänst

Gudstjänst söndagen den 30 januari 2022

Hej!

Det nya året 2022 har snart avverkat sin första månad. Under ett par söndagar har vi, om vi följt kyrkoårets texter, kunnat studera hur Jesus mötte den samariska kvinnan vid Syrkars brunn. I Johannes' evangelium, kapitel 4, har vi kunnat läsa om hur Jesus både avslöjande och med barmhärtighet mötte kvinnan och gav henne förlåtelse och hopp. Hennes liv blev förvandlat. Samma sak hände människorna runt omkring henne. Vi skulle kunna hävda att det blev både stor glädje och väckelse i den staden.

Söndagen den 30 januari 2022 kl. 10.00 möts vi ännu en gång till gudstjänst i Centrumkyrkan. Även då är det i predikans huvudtext tydligt hur Jesus ser den enskilda människan och möter henne efter vederbörandes behov. I texten i Johannes 5:1–9 handlar det om hur "En sjuk man vid Betesda botas". Efter 38 år med oförmåga att röra sig får en man nytt hopp, när Jesus passerar Betesdadammen på sin väg in i Jerusalem. Mannen förklarar sina svårigheter och sin önskan för Jesus. I stället för att komma med långa utläggningar går Jesus rakt på sak: "Stig upp, ta din bädd och gå". Mannen blir genast frisk, tar sin bädd och går.

Tomas Themar kommer i sin predikan att utgå från texten ovan och från texten i Jakobsbrevet 5:13–16. Rubriken han valt är "Bibeln och flanellografen berättar att Jesus är vårt hopp". Vad som döljer sig mer bakom denna rubrik, får den som kommer till gudstjänsten veta. Det går också i efterhand att följa predikan via församlingens intranät.

Barbro Ekholm Nestander kommer att leda gudstjänsten. Elisabet Knutsson spelar till de gemensamma sångerna och psalmerna. Efter predikan blir det tid för bön och förbön.

I inledningen av gudstjänsten kommer vi även att minnas vår medlem Maj-Britt Karlsson, som avslutade sitt jordeliv torsdagen den 20 januari. Åke Helgesson leder denna parentation.

Förbered gärna gudstjänsten genom bön och genom att läsa predikotexten nedan.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Predikotext från Johannes 5:1–9:

”1. Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. 2. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, 3. och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. 5. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. 6. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: ”Vill du bli frisk?” 7. Den sjuke svarade: ”Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig.” 8. Jesus sade till honom: ”Stig upp, ta din bädd och gå.” 9. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.”