Nästa gudstjänst

Andakter den 27 och den 31 maj 2020

Hej!

Vi har kommit till den sjunde veckan med andakter i coronatid och den fjärde med webbsänd andakt från Centrumkyrkan. Välkommen till alla tre eller någon av dem!

Andakt med bön i Centrumkyrkan blir det både onsdag den 27 maj och söndag den 31 maj 2020 kl. 18.00. Den här veckan är det vår pastor Ing-Marie Gustavsson-Jönsson som leder andakterna. Hon utgår båda gångerna från veckans ekumeniska bönesatsning "Låt ditt rike komma. På onsdagen utgår betraktelsen från Matteus 3:13–17. Det handlar om Jesu dop och en öppen himmel, där Anden visade sig som en duva. Söndagen, som är pingstdagen, tar sin utgångspunkt i Apostlagärningarna 2:1–21; det handlar om pingstdagens händelse och lärjungarnas frimodighet.

För fjärde gången kan vi också erbjuda webbsänd andakt söndag kl. 10.00. Youtube-filmen nås via vår hemsida, antingen genom att navigera sig fram på startsidan eller genom att klicka på den här länken: https://www.gislavedsfrikyrkoforsamling.se/gislavedsfrikyrkoforsamling/extern/andakter.htm
Andakten går att nå första gången exakt kl. 10 men finns givetvis kvar för den som önskar se den vid ett senare tillfälle, önskar lyssna en gång till eller vill tipsa någon vän, arbetskamrat, granne eller släkting.

Webbandakten leds av vår diakon Ulrika Axelsson. Maria Scott spelar piano och framför två solosång. Ing-Marie Gustavsson-Jönsson tar fasta på att det är pingstdagen. Temat blir "den Helige Ande". Huvudtexten hämtas från Johannes 7:37–39. Som vanligt får Du som lyssnare och tittare sjunga med i några unisona sånger och har också möjligheten att lämna ett ekonomiskt bidrag till Gislaveds frikyrkoförsamling via Swish (Swish-nummer 123 395 7966). Om Du föredrar bankgiro, är det 143–1170.

I de "verkliga andakterna" i Centrumkyrkan gäller som tidigare Folkhälsomyndighetens bindande rekommendationer.

Som om dessa tre samlingar inte vore nog, erbjuder vi en tredje andakt. Det handlar om ekumenisk bön på annandag pingst kl. 18.30. Då håller vi till i kyrksalen. Till denna samling ber jag att få återkomma.

Förbered Dig genom bön och genom att gärna läsa de nedan föreslagna texterna.

Varmt välkommen på onsdag och/eller söndag – i rummet och/eller till webben! Välkommen också på måndag kl. 18.30!

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Betraktelsetext på onsdag från *Matteus 3:13–17:
”13. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. 14. Men Johannes ville hindra honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.” 15. Jesus svarade: ”Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Då lät han det ske. 16. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. 17. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.””

Betraktelsetext i webbandakten från Johannes 7:37–39: ”37. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. 38. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” 39. Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.”

Betraktelsetext på söndag kväll från Apostlagärningarna 2:1–21:
”1. När pingstdagen kom var de alla församlade. 2. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. 3. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. 4. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
5. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. 6. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. 7. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? 8. Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? 9. Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, 10. från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, 11. både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” 12. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: ”Vad betyder detta?” 13. Men andra gjorde sig lustiga och sade: ”De har druckit sig fulla på halvjäst vin.”
14. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem: ”Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta skall ni veta, lyssna till mina ord. 15. Det är inte som ni tror, att de här männen är berusade, det är ju bara morgon. 16. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel:
17. Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar. 18. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande, och de skall profetera. 19. Jag skall låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och moln av rök. 20. Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. 21. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.