Nästa gudstjänst

29 mars 2020

Hej!

Den kommande söndagen är vi tillbaka med vårt årstema, "Till jordens yttersta gräns", i vilket vi går igenom valda delar av Apostlagärningarna. Det är sjunde predikan, åtminstone rent teoretiskt. Den sjätte predikan utgick på grund av sjukdom men lär komma vid lämpligt tillfälle.

På söndag den 29 mars predikar Martina Curenstam över Apostlagärningarna 6:1–7. Texten handlar om hur sju medhjälpare till de tolv apostlarna utses för att bära ansvar för måltider åt behövande. Även om det främsta syftet var att dessa skulle svara för utdelning av mat och hjälp till behövande, blev det också väckelse. Allt fler människor tog till sig av evangeliet. Att hjälpa andra kallar vi diakoni, att berätta om Jesus evangelisation. Hur hänger dessa båda ihop? Välkommen med för att lyssna på en mycket intressant predikan!

I gudstjänsten kommer Gun Wendefors att spela till de unisona sångerna, varav en är Månadens sång, "Lär mig att bedja av hjärtat" (Psalmer och Sånger nr 214 B). Gudstjänstledaren Barbro Ekholm Nestander utlovar CD-musik till bönestunden.

Om det kommer några söndagsskolbarn, kommer de att få lära sig mer om den blinde Bartimaios och hans möte med Jesus.

Kom ihåg att komma i god tid på söndag, minst en timme tidigare än vanligt, såvida Du inte har kommit ihåg att skruva fram klockan. Vi ställer nämligen om till sommartid natten mellan lördag och söndag. Att komma i tid handlar numera tyvärr inte om att få plats. Det får Du ganska säkert. Det var knappt 25 personer förra söndagen. Det finns plats för fler, även om Du som är över 70 år av solidaritet med andra och Dig själv väljer att stanna hemma på grund av coronapandemin. Vi som kommer fortsätter att avstå handhälsning, kramar och samtal på nära håll. Stå gärna två meter från den Du talar med. Förresten, spara gärna samtalet till efteråt och låt det ske utomhus. I bänkarna i kyrkan sprider vi ut oss så mycket som möjligt. Direkt efter Herrens välsignelse och sluttonen går vi hemåt utan gemensamt kyrkkaffe.

Om Du inte känner Dig helt frisk på söndag, kan Du lyssna i efterhand till predikan. Använd i så fall den här länken: https://www.gislavedsfrikyrkoforsamling.se/gislavedsfrikyrkoforsamling/extern/inspelningar.htm. Det gäller givetvis även Dig som av åldersskäl inte bör deltaga.

Förbered Dig genom bön och genom att gärna läsa predikotexten.

Varmt välkommen på söndag!

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Predikotext från Apostlagärningarna 6:1–7:
"1. Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. 2. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: ”Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. 3. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. 4. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst.” 5. Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, 6. och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem.
7. Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron."