Nästa gudstjänst

8 december 2019

Hej!

Adventstiden 2019 och det nya kyrkoåret fortsätter. Närmast i tur står andra söndagen i advent, då temat enligt kyrkoåret är "Guds rike är nära". Vi får mötas till ännu en söndag med adventssånger och adventsljus.

I gudstjänsten på söndag kommer Ing-Marie Gustavsson-Jönsson att predika över temat "Tack för att himmelriket är nära!". Det handlar om hur Jesus under sin första period efter dopet och frestelserna i öknen uppträder i Galileen och proklamerar att "himmelriket är nära". Predikanten utgår från texten i Markus 1:14–15.

Gudstjänsten kommer att ledas av Barbro Ekholm Nestander. Gun Wendefors spelar till de gemensamma sångerna. Söndagsskolan kommer att ägna sig åt temat "Julen". Därmed är det också tid för julavslutning och några veckors uppehåll för de yngstas söndagssamling.

Vi kommer också att få dela nattvardens gåvor. I vanlig ordning avslutar vi denna del av gudstjänsten med en stunds bön.

Än är det långt till jul. Därför får vi nya möjligheter att lämna bidrag till Julinsamlingen, som pågår t.o.m. julafton. Även i år går de insamlade medlen till Abbottabad Christian School. Internationella rådet kommer att informera om årets insamling. Ger Du Din gåva elektroniskt (via bank, Swish eller kortautomat), märker Du insättningen ”Julinsamlingen”. Du kan också använda lådan på missionsutställningen eller skålen på fikabordet för kontanta gåvor. Gemenskapen på söndag avslutas med traditionellt kyrkkaffe.

Förbered Dig gärna i bön. Inför söndagens predikan är det också lämpligt att ha läst igenom texten nedan.

Förresten: Första söndagen i advent fylls oftast kyrkan till sista plats. Andra söndagen brukar ha betydligt färre besökare. Låt oss ändra på det genom att komma lika mangrant eller ännu fler än första adventssöndagen!

God fortsättning på det nya kyrkoåret! tillönskar vi varandra.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Predikotexten från Markus 1:14–15:
"14. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap 15. och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”"