Nästa gudstjänst

Videohälsning inför den 9 maj 2021

Hej!

I kyrkoåret befinner vi oss fortfarande i perioden mellan påsk och Kristi himmelsfärd. I våra liv befinner vi oss alltid efter påsk, efter Kristi himmelsfärd och efter pingstdagen, i väntan på Jesu återkomst. På samma sätt är det med den kommande söndagen i tiden mellan påsk och Kristi himmelsfärd. Den har namnet "Bönsöndagen". Visst kan vi fira en särskild söndag om bön, men på samma sätt som vi alltid befinner oss efter påsk, Kristi himmelsfärd och pingst men före Jesu återkomst, kan vi säga att varje dag, inte bara söndagar, är böndagar. Ja, varje vaken stund kan ägnas åt någon form av bön.

Temat på "Bönsöndagen" är kort och gott "Bönen". De texter i Bibeln som är föreslagna att läsas den kommande söndagen eller inför den är hämtade från 1 Mosebok 18:26–32, Efesierbrevet 3:14–21, Lukas 18:1–8 samt Psaltaren 13. Även om vi inte har någon gudstjänst på söndag eller ens någon webbsänd andakt, föreslår jag att Du läser dessa texter inför söndagen den 9 maj 2021.

Eftersom kalenderåret bjuder på en jämn vecka (vecka 18), kan vi presentera videohälsning från Centrumkyrkan. Denna gång är det diakon Ulrika Axelsson som har gjort ett kort reportage från/om Scout. Videohälsningen kan börja sändas när som helst och nås via vårt intranät. Under rubriken Inspelningar finns denna hälsning liksom tidigare hälsningar.

I samband med att Du ser videohälsningen får Du gärna sända in Din ekonomiska gåva till församlingen via bankgiro (143–1170) eller Swish (123 39 579 66). Tack på förhand för denna gåva!

Förbered Dig genom att be för videohälsningen och genom att läsa texten nedan!

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Bibeltext från Lukas 18:1–8:
”1. Han [Jesus] gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: 2. ”I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. 3. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: ’Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.’ 4. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, 5. men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.’” 6. Och Herren sade: ”Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. 7. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? 8. Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?””