Nästa gudstjänst

Gudstjänst söndagen den 17 oktober 2021

Hej!

– Låt oss be om "en längtan till Guds hus – från hela Gislaved", föreslog en av deltagarna i "Bön och lovsång" i Centrumkyrkan i kväll (onsdagen den 13 oktober).

Tänk om vi skulle göra ett rejält försök den kommande söndagen, en ordentlig ansats att fylla Centrumkyrkan! Söndagen den 17 oktober kl. 10.00 möts vi nämligen till gudstjänst i Centrumkyrkan nästa gång. Vår pastor Kjell Larsson kommer att predika över kyrkoårets tema "Att leva tillsammans" och utgå från bibeltexten i Markus 3:31–35. Texten i Bibel 2000 har rubriken "Jesu familj". Han kommer också att i predikan citera den mycket kända texten Jesaja 58:6–10, som handlar om "den rätta fastan".

Gunilla Hallberg från Gråbo kommer att sjunga solo och dessutom spela till de unisona sångerna. För den som inte vet, kan jag berätta att hon är yngre syster till Kjell Larsson och gift med gislavedssonen Magnus Hallberg. Vår förre pastor Bengt Svensson kommer att leda gudstjänsten. Någon gång under gudstjänsten kommer dessutom Kjell Larsson att samtala med Dan Englund om de fyra par scoutskjortor som hängts upp kyrksalen. De hänger där inte för syns skull.... De hänger där för att visa något annat. Vad det handlar om, får den som besöker gudstjänsten veta.

Marianne Englund och Gun Wendefors kommer att leda söndagsskolans lektion. Den har temat "Älska Gud!". Med största sannolikhet blir det någon form av ögonöppnare/cliff hanger i gudstjänsten inledning.

Förbered Dig också genom att be för den kommande gudstjänsten och genom att läsa predikotexterna nedan.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Bibeltext från Markus 3:31–35:
”31. Nu kom hans [Jesu] mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. 32. Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: ”Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig.” 33. Jesus svarade dem: ”Vem är min mor och mina bröder?” 34. Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. 35. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.””

Bibeltext från Jesaja 58:6–10:
”6. Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. 7. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! 8. Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. 9. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.” Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, 10. om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta fram för dig i mörkret, din natt bli strålande dag.”