Nästa gudstjänst

Gudstjänst söndagen den 14 augusti 2022

Hej!

Sommaren 2022 går enligt almanackan mot sitt slut. Däremot märker vi det absolut inte på temperaturen. Det som dock vittnar om att vi går mot höst är att solen går upp allt senare och ner allt tidigare varje dag.

Under denna tid med stegvis kortare dagar fortsätter också kyrkoåret med sin trefaldighetstid. Hur skall vi leva våra liv så, att att andra ser Jesus genom oss? Det är det genomgående temat från pingsten fram till söndagen före domssöndagen. Hur gör vi för att följa Jesus? återkommer varje söndag i någon form, nästan.

Söndagen den 14 augusti kl. 10.00 möts vi till nästa gudstjänst i Centrumkyrkan. Bengt Svensson kommer att predika över ämnet "Hur jag förvaltar mitt personliga liv" och utgå från texten i Efesierbrevet 4:20–28. Fler bibeltexter kommer också att läsas, bland andra Psaltaren 8:4–10 och 2 Timotheosbrevet 4:1–7. Vem som kommer att läsa dessa bibeltexter är i skrivande stund inte helt klart.

Helen Aspegren kommer att spela till våra unisona sånger och psalmer. Hon kommer också att leda oss i några lovsånger i slutet av gudstjänsten. Vi får i samband med detta ge vårt gensvar på predikans innehåll och uppmaning. Det finns givetvis också tillfälle till annan bön.

Tomas Themar skall försöka leda gudstjänsten. Han kommer för övrigt att ge tillfälle för den som önskar att berätta något som hänt under sommaren. Det finns med andra ord möjlighet att lämna ett personligt vittnesbörd. Allra sist möts vi till fortsatt gemenskap kring fikaborden.

Kom ihåg att alla är viktiga i en gudstjänst, inte bara de personer som är uppräknade ovan och de som är aktiva som AV-tekniker och servicegrupp. Alla bidrar vi till gudstjänsten. Därför behövs just Du...

Förbered gärna gudstjänsten genom bön och genom att läsa texten nedan.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Predikotext från Efesierbrevet 4:20–28:

”20. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus – 21. såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. 22. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. 23. Se till att ni förnyas i ande och förstånd 24. och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.
25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. 26. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. 27. Ge inte djävulen något tillfälle. 28. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver.”