Nästa gudstjänst

Webbandakt den 8 augusti 2021

Hej!

Efter två söndagar med gudstjänst på plats (den 25 juli i Gislaveds kyrka och den 1 augusti i Gislaveds hembygdspark) återgår vi ett par veckor med digitala sändningar – i förhoppning att vi fr.o.m. den 22 augusti åter kan fira gudstjänster i Centrumkyrkan.

Söndagen den 8 augusti kl. 10.00 släpps webbandakt från Centrumkyrkan. Vi har kommit fram till tionde söndagen efter trefaldighet, och det rör sig ännu en gång om vårt gensvar på Guds kärlek till oss. Det handlar alltså om hur Du och jag skall leva som kristna. Den här söndagen är temat i kyrkoåret "Nådens gåvor". Av temat framgår att vi som efterföljare till Jesus här på jorden av nåd – helt oförtjänt – får gåvor att använda för församlingens, medmänniskors och egen del. Andens gåvor har ibland beskrivits som verktyg i en verktygslåda för det andliga livet. Vi är alltså inte utlämnade åt oss själva utan får del av hjälp av den Helige Ande, som ger oss gåvor. Läs gärna mer i Romarbrevet 12, 1 Korinthierbrevet 12 och Efesierbrevet 4 om Andens gåvor.

Vår pastor Ing-Marie Gustavsson-Jönsson kommer att hålla en betraktelse över texten i Johannes 15:1–9. Rubriken på betraktelsen blir "Bli kvar i Jesus". Texten innehåller nämligen liknelsen om hur Jesus är vinstocken och alla som tror på honom är grenar. Lovisa Wendefors med familj kommer att sjunga: "Lågorna är många" (nr 61 i Psalmer och Sånger), "Våga vara" (nr 87) och "Du vet väl om att du är värdefull" (nr 697). Dessutom utlovas vi en barnlovsång. Andra föreslagna bibeltexter den här söndagen är Jesaja 27:2–6, 1 Korinthierbrevet 12:12–26 och Psaltaren 28:6–9; dessa kommer dock inte att läsas i själva webbandakten.

"Våga vara den du i Kristus är" blir kollektpsalm. Under denna eller vid annat tillfälle är Du välkommen att skicka in Din ekonomiska gåva till församlingen via bankgiro (143–1170) eller Swish (123 39 579 66). Tack på förhand för denna gåva! Tack också för Dina förböner!

Förbered Dig genom att be för webbandakten och genom att läsa texten nedan.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Bibeltext från Johannes 15:1–9 (”Liknelsen om vinstocken”, berättad av Jesus):
”1. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. 2. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. 3. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. 4. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. 6. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. 7. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. 8. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 9. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.”