Nästa gudstjänst

Gudstjänst söndagen den 20 februari 2022

Hej!

Söndagen den 20 februari kl. 10.00 möts vi till ännu en gudstjänst i Centrumkyrkan, Gislaved. I kyrkoåret har den det lite annorlunda namnet Sexagesima. Det latinska ordet betyder den 60:e. Det är sålunda fråga om den söndag som finns inom veckan, när det är 60 dagar kvar till påsk. Temat är "Det levande ordet". I alla texter står Guds ord, Bibeln, i centrum.

På söndag får vi glädjen att lyssna till Håkan Johansson, Värnamo, med rötterna i Gislaved. Han kommer att predika utifrån texten i Johannes 7:40–52, där olika uppfattningar om vem Jesus är framförs av jerusalemborna (Johannes 7:25 ff).

– Predikan kommer att kretsa kring två poler, skriver Håkan Johansson inför predikan. De två polerna är "Vem är Jesus för dig?" och "Vem är du för Jesus?".

I gudstjänsten kommer också Theresa Ifeanyi Okogwu att sjunga solo till musik av maken William Okogwu. Heléne Bernhardsson kommer att spela till våra gemensamma sånger och psalmer. Tomas Themar skall försöka fungera som gudstjänstledare.

Efter predikan blir det tid för lovsång, bön och förbön. Före predikan kommer vi också att lyssna till texten i Romarbrevet 10:13–17.

Förbered gärna gudstjänsten genom bön och genom att läsa predikotexten nedan.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Predikotext från Johannes 7:40–52:

”40. Några i hopen som hörde detta sade: ”Han måste vara Profeten”, 41. och några sade: ”Han är Messias.” Men andra sade: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? 42. Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?” 43. Så blev hopen oenig om honom. 44. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.
45. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: ”Varför har ni inte tagit hit honom?” 46. De svarade: ”Aldrig har någon människa talat som han.” 47. Då sade fariseerna till dem: ”Har ni också blivit vilseledda? 48. Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? 49. Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.” 50. Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: 51. ”Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?” 52. De svarade: ”Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.””