Nästa gudstjänst

Andakter den 5 och den 9 aug. 2020

Hej!

Tiden går. Eller är det tiden som kommer? Det beror på vem som frågar och vem som svarar... Hur som helst har vi nu kommit till den 17:e veckan med andakter i coronatid och den 14:e med webbsänd andakt från Centrumkyrkan. Välkomna till alla tre eller till någon av dem!

Söndagen den 9 augusti är det nionde söndagen efter trefaldighet och temat i kyrkoåret "Goda förvaltare". Det handlar om hur Du och jag som vill följa Jesus skall använda de mänskliga och andliga gåvor vi fått. Det handlar också om att vara trogen i det lilla. Ämnet kommer att finnas med i någon form i den webbsända andakten och i den fysiska söndagen den 9 augusti. Däremot blir det annat innehåll i andakten i Centrumkyrkan den 5 augusti.

I den webbsända andakten söndagen den 9 augusti 2020 kl. 10.00 får vi besök av Peter Henningsson från Södra Unnaryd. Han är bekant för många av oss och gästade oss så sent som söndagen den 22 mars, då vi fortfarande hade fysiska gudstjänster i Centrumkyrkan. I sin betraktelse kommer Peter delge "Tankar om goda förvaltare". Han kommer också att sjunga och spela gitarr. Som vanligt kommer en grupp försångare att leda åtminstone den gemensamma sången i början för alla som sitter hemma och tar del av andakten digitalt. Undertecknad leder andakten och inspelningen.

I samband med den gemensamma sången i början kommer vi att uppmuntra dem som tittar och lyssnar att sända en ekonomisk gåva till Gislaveds frikyrkoförsamlings verksamhet. Även om det är semestertider, har vi utgifter för driften. Gåvan kan sändas via Swish (nummer 123 395 7966) eller via bankgiro (143–1170). Det brukar vara möjligt att nå länken till den här andakten via församlingens hemsida. Om så inte skulle vara fallet, rekommenderar vi alla att först välja Youtube och därefter i rutan för inslag skriva Gislaveds frikyrkoförsamling. Då kommer man också fram till sändningsmöjligheten.

I den fysiska andakten i coronatid i kyrksalen onsdagen den 5 augusti kl. 18.00 är det Tomas Themar som uppmärksammar att det i år är 200 år sedan Fanny Crosby föddes. Denna onsdag är det fråga om "Fanny Crosby – sångens drottning, del 2". Vi hinner även denna gång sjunga tre av hennes kända sånger och lyssna till något om hennes liv. Hur Fanny, som redan som litet barn kunde merparten av Bibeln utantill, blev frälst och kom till tro på Jesus, skall det handla om. Något nämns också om hur "Saliga visshet, Jesus är min" kom till på ett fantastiskt sätt. Cliffhangern från förra gången besvaras: "Varför slutade Fanny som lärare vid blindinstitutet 1858?". Den bibeltext som passar in i del 2 om Fanny Crosby är 1 Thessalonikerbrevet 5:23–28. Givetvis blir det också möjlighet till tacksägelse och förbön.

Den sista andakten i kyrksalen i veckan äger rum söndagen den 9 augusti kl. 18.00–18.30. Undertecknad talar denna gång utifrån Lukas 16:1–13, och ämnet blir "Var förutseende inför framtiden!".

Förbered Dig genom bön och genom att läsa de föreslagna texterna.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Betraktelsetext från 1 Thessalonikerbrevet 5:23–28:
”23. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. 24. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. 25. Bröder [och systrar], be också för oss. 26. Hälsa alla bröderna [och systrarna] med en helig kyss. 27. Lova mig i Herrens namn att alla bröderna får höra brevet läsas upp. 28. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.”

Betraktelsetext/er i webbsändningen får den som "tittar" veta.

Betraktelsetext från Lukas 16:1–13:
”1. Han (Jesus) sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. 2. Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ 3. Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. 4. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ 5. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. 6.’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ 7. Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ – ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’”
8. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. 9. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.
10. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. 11. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? 12. Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?
13. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.””