Nästa gudstjänst

Veckan 21–27 september 2020

Hej!

Vi välkomnar varandra till den andra "ganska vanliga" veckan efter de extraordinära sedan påskhelgen. Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gäller dock. Vi hälsar alla välkomna till andakt i Centrumkyrkan på onsdag kl. 18 och till gudstjänst på söndag kl. 10. Bänkarna i kyrksalen står annorlunda än förut. Följ de instruktioner Du får. Välj att samtala med andra utomhus, där risken att smitta och att smittas är mindre.

Temat i kyrkoåret den kommande helgen – med 16:e söndagen i trefaldighet – är "Döden och livet". Detta kommer att genomsyra både andakt och gudstjänst. I andakten onsdagen den 23 september kl. 18.00 kommer Lars-Göran Georgsson att knyta an till veckans tema utifrån texten i Filipperbrevet 1:20–26.

I gudstjänsten söndagen den 27 september kl. 10.00 får vi för tredje gången i år lyssna till Peter Henningsson från Södra Unnaryd. I sin predikan utgår han från texten från Markus 5:35–43. Det handlar om hur Jesus återuppväcker synagogsföreståndare Jairos' dotter från de döda. Vi får läsa om undret. Det stora för oss är att flickan lever igen, men Jesus nöjer sig inte med det. Han uppmanar föräldrarna "att ge flickan något att äta". Mitt i uppståndelsen – i flera bemärkelser – är Jesus mycket praktisk. Gudstjänsten kommer att ledas av Ingeborg Wendefors. Helen Aspegren kommer att spela till de gemensamma sångerna. En av dem är "Månadens sång" (Psalmer och Sånger nr 263), "Det är saligt på Jesus få tro".

Du som inte kan eller får deltaga som fysisk besökare i gudstjänsten, kommer att få ta del av den senare genom en ihopklippt film på Youtube.Du når "gudstjänstfilmen" via församlingens hemsida. Om så inte skulle vara fallet, rekommenderar vi att först välja Youtube och därefter i rutan för inslag skriva Gislaveds frikyrkoförsamling. Då kommer man också fram till sändningsmöjligheten. När utsändningen sker, är svårt att säga i förväg...

Den som följer gudstjänsten hemifrån kan som vanligt utnyttja möjligheten att sända en ekonomisk gåva till församlingen, antingen via Swish (nummer 123 395 7966) eller via bankgiro (143–1170).

Jag vill också i detta sammanhang passa på att upplysa om att ekumeniska bönen i Gislaveds församlingshem måndagar kl. 18.30 har startat och kommer, om inget annat inträffar, att fortsätta fram till strax före jul 2020.

Förbered Dig inför andakten och gudstjänsten genom bön och genom att läsa de föreslagna texterna.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Betraktelsetext från Filipperbrevet 1:20–26:
Paulus skriver: ”20. Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. 21. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning – 22. såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. 23. Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. 24. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, 25. det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. 26. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, skall ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus.”

Predikotext från Markus 5:35–43:
”35. Medan han (Jesus) ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: ”Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.” 36. Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: ”Var inte rädd, tro bara.” 37. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, 38. och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. 39. Han gick in till dem och sade: ”Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.” 40. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. 41. Så tog han barnets hand och sade: ”Talita koum!” (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!). 42. Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning, 43. men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.”