Nästa gudstjänst

Gudstjänst söndagen den 16 oktober

Hej!

Det finns många vackra ord och uttryck. Ett av dem är "Återseendets glädje". Det brukar användas, när människor som tidigare haft mycket med varandra efter något, några eller många år åter träffas.

Söndagen den 16 oktober kl. 10.00 får vi möjlighet till återseendets glädje. Ing-Marie Gustavsson-Jönsson, Anderstorp, vår pastor i Centrumkyrkan hösten 2019–augusti 2021, kommer för att predika. Temat i kyrkoåret denna den 18:e söndagen efter Trefaldighet är Att lyssna i tro. Ing-Marie kommer i sin predikan utifrån texten i Markus 10:17–27 att tala över ämnet "Att lyssna i tro – Läs, lyssna, lyd, lev i förtröstan på Guds möjligheter".

– Vem kan bli räddad? frågar predikanten och fortsätter:
– Jesus är vår räddning. Ta emot honom, lyssna till hans Ord och lev ut trons liv i vardagens handling.

Vår medlem Elijah Baraka kommer att medverka med en egenskriven sång i början av gudstjänsten. I denna del får vi också veta vad söndagsskolans lektion skall handla om. Det verkar bli något om Elisha och Naaman, som skildras i 2 Kungaboken 5:e kapitel.

Helén Aspegren kommer att spela till våra gemensamma sånger i gudstjänsten. Hon kommer också att leda oss i bön och lovsång, då vi får tillfälle att ge vårt gensvar på predikans budskap. Vi får också möjlighet att nämna egna förbönsämnen och vad vi önskar få hjälp att tacka Herren för.

Som en sista del i gudstjänsten möts vi till gemenskap kring fikaborden. Då finns det också möjlighet att ta del av broschyrer från våra tre samfund om kyrkoavgiften. Den som önskar stödja församlingen ekonomiskt även den vägen måste nämligen anmäla sig före den 31 oktober. Tomas Themar skall försöka leda gudstjänsten.

Förbered gärna gudstjänsten genom att be för den och genom att läsa nedanstående bibeltext.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Bibeltext från Markus 10:17–27:
"17. När han [Jesus] skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” 18. Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. 19. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.” – 20. ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” 21. Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” 22. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
23. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” 24. Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! 25. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 26. De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” 27. Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”"