Nästa gudstjänst

Gudstjänst söndagen den 26 september 2021

Hej!

Min huvudsakliga försörjning under livet har sällan krävt duschning och klädbyte efter ett arbetspass eller en hel arbetsdag. De kläder jag tagit på mig på morgonen har fått hänga med ända fram till dess att jag avslutar dagen och går och lägger mig. Nästa dag däremot börjar efter morgonandakten, innehållande bön och bibelläsning, med en rejäl dusch och i regel nya, rena underkläder. Minst varannan dag byter jag skjorta, och byxorna får hänga med lite längre. Strumporna...

Periodvis i livet har jag arbetat med lantbruk, fastän det numera verkar vara historia. Då har ofta ett pass, särskilt om det inneburit mjölkning av kor, utfodring och utgödsling, ofta följts av besök i duschen och påklädning av helt nya kläder. Visst har det funnits spår av ladugårdsarbetet, men i huvudsak har man inte kunnat upptäcka något av vad jag har gjort. Jag har nästan blivit en ny människa. Omklädningsrummet har förvandlat mig.

Här handlade det om kroppen. Vi människor består av kropp, själ och ande. Söndagen den 26 september kl. 10.00 firar vi ånyo gudstjänst i Centrumkyrkan, Gislaved. Vår pastor Kjell Andersson kommer att predika om församlingen som ett omklädningsrum för själ och hjärta, där man hittar riktningen i livet. Där får man bli andligt fräsch och född på nytt. Hur är vi det som församling? Hur är vi i mottagandet, så att vi leder människor vidare och till en personlig tro på Jesus Kristus? Frågorna kommer att ställas under rubriken "Kyrkan – ett omklädningsrum" till oss som gudstjänstbesökare. Den text som ligger till grund för predikan finner vi i Efesierbrevet 4:20–24.

Om Du som ämnar Dig till Centrumkyrkan på söndag – eller inte har möjlighet att komma – även finner det viktigt att ta del av kyrkoårets texter, kan vi upplysa om att vi har kommit fram till 17:e söndagen efter trefaldighet. Temat är "Rik inför Gud". De texter som föreslås till läsning är hämtade från 2 Moseboken 32:1–4, 30–35, 1 Johannesbrevet 2:15–17, Matteus 6:19–24 och Psaltaren 49:6–12.

I gudstjänsten, som även på grund av coronapandemin är försenad årshögtid för 2021, kommer Elisabeth Andersson att spela till de gemensamma sångerna. Anders Aspegren läser ett inledningsord, och Barbro Ekholm Nestander leder gudstjänsten. Ingeborg Wendefors och Lovisa Wendefors kommer att hålla i söndagsskolans lektion. I förbönsstunden ber vi för vår församling, för dem som engagerat sig under 2020 och för dem som kommer att väljas för 2021 och början av 2022. (Märker Du att det nästan är precis som en vanlig söndagsgudstjänst före pandemin?)

Direkt efter gudstjänsten vankas det förstärkt fika, så att alla som önskar kan fortsätta med Gislaveds frikyrkoförsamlings årsmöte för 2021. 19 månader efter 2020 års årsmöte är det således tid för årets. Vad gäller årsmöteshandlingar, hänvisar jag till dem "som har hand om det".

Förbered Dig också genom att be för den kommande gudstjänsten och årsmötet samt genom att läsa predikotexten nedan.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Bibeltext från Efesierbrevet 4:20–24:
”20. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus – 21. såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. 22. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. 23. Se till att ni förnyas i ande och förstånd 24. och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.”