Nästa gudstjänst

10 november 2019

Hej!

En söndag att se fram emot är den kommande! Vi kommer att få vara med om den årliga scoutinvigningsgudstjänsten. Centrumkyrkan kommer att vara fylld av scouter, ledarscouter och scoutledare, som kommer att sjunga för oss och med oss. Det blir "Vi är scouter", "När det stormar", "Scouter bryr sig", "Gud i din famn" m.fl. I den sistnämnda kommer även söndagsskolans elever att hjälpa till.

Invigning av scouter och utdelning av scoutmärken kommer att ledas av Bo Birgersson. Själva gudstjänsten leds av Dan Englund. Gun Wendefors spelar till de gemensamma sångerna. Alma och Clara Gustavsson kommer att spela trumpet, när scouterna tågar in till "Scoutsången" ("Vi äro svenska scouter vi...").

Dockan "Bea" är på besök. Även om hon är ganska framfusig, har hon svårt för att ta sig med buss från Värnamo till Gislaved. Därför kommer hon att få skjuts av Ulrika Axelsson. "Bea" och Ulrika kommer att bidra med minidramat "Törstig". Ing-Marie Gustavsson-Jönsson kommer att hålla en miniappell kring "Kvinnan vid brunnen, livets vatten".

Som vanligt blir det också inbjudan till bön, ljuständning och att skriva böner i slutet av gudstjänsten. Efter välsignelsen marscherar scouterna ut till "Scoutsången" på orgel. Strax därefter serverar de kyrkfikat.

Välkommen med att dela gemenskapen med scouterna, scoutledarna, scoutföräldrarna, scoutsyskonen, söndagsskoleleverna samt dem som nästan varje söndag kommer till Centrumkyrkan! Vi kan bli riktigt många...

Förbered Dig gärna i bön och genom att läsa en del av texten om "Kvinnan vid Sykars brunn", nämligen texten från Johannes 4:6–10.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Text från Johannes 4:6–10:
6. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen.
7. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.” 8. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. 9. Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.) 10. Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”