Nästa gudstjänst

Andakter den 1 och 5 juli 2020

Hej!

Vi har kommit till den tolfte veckan med andakter i coronatid och den nionde med webbsänd andakt från Centrumkyrkan. Välkomna till alla tre eller till någon av dem! Måtte inte detta vara det "nya, normala" för oss?!

Söndagen den 5 juli är det fjärde söndagen i trefaldighetstiden. Temat i kyrkoåret är "Att inte döma". Temat finns med mer eller mindre tydligt i alla tre andakterna denna vecka.

I den fysiska andakten i coronatid i kyrksalen onsdagen den 1 juli kl. 18.00 får vi lyssna till vår pastor Ing-Marie Gustavsson-Jönsson. Texten hämtas från Psaltaren 62:2–9. Du känner igen huvudtemat från Bengt Johanssons lovsång "Bara i dig har min själ sin ro".

Den webbsända andakten söndagen den 5 juli 2020 kl. 10.00 är nog det närmaste gudstjänst vi sänt hittills. Minigudstjänst är nog mer korrekt benämning. I gudstjänsten/andakten blir det barnvälsignelse (för Viola Karlsson, dotter till Ellinor Eriksson och Christoffer Karlsson). Det är med andra ord Ann-Katrins och Morgan Erikssons barnbarn som bärs fram till välsignelse. Pastor Ing-Marie Gustavsson-Jönsson leder barnvälsignelsen och talar också från den i sammanhanget obligatoriska texten i Markus 10:13–16 (#"Jesus och barnen"#). Ingeborg Wendefors leder andakten. Lovisa och Ruben Wendefors medverkar med sång. Helén Aspegren är organist.

Helgen avslutas med fysisk andakt i kyrksalen söndagen den 5 juli kl. 18.00–18.30. Ing-Marie Gustavsson-Jönsson hämtar inspiration från Lukas 6:36–42 för att tala om "Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet".

Förbered Dig genom bön och genom att läsa de föreslagna texterna.

Fridshälsningar,
Tomas Themar

Betraktelsetext från Psaltaren 62:2–9:
”2. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. 3. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. 4. Hur länge skall ni ansätta mig, samfällt storma an som mot en lutande vägg,
en fallfärdig mur? 5. De har enats om att störta ner mig. De älskar svek, med munnen välsignar de, men i sitt hjärta förbannar de. 6. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. 7. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. 8. Från Gud kommer min hjälp och min ära, Gud är min tillflykt, min starka klippa. 9. Sätt alltid din lit till honom, du folk, öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt.”

Betraktelsetext från Markus 10:13–16:
”13. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 14. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. 15. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 16. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”

Betraktelsetext från Lukas 6:36–42:
”Jesus sade: 36. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. 37.Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. 38. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”
39. Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? 40. Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. 41. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 42. Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.”