Bläddra en månad bakåt April 2023 Bläddra en månad framåt
v. 13
2 10:00 Gudstjänst på palmsöndagen.
Kjell Larsson. Söndagsskola. Nattvard. Servering.
Spara i din kalender
v. 14
3 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
4 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i Centrumkyrkan.
Ingrid och Jan Gunnargård, Skillingaryd, och Christer Ramefält, Jönköping: "Sånger från våra hjärtan". Servering.
Spara i din kalender
5 on 16:00 Språkcafé
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
6 to 19:00 Getsemanestund.
Bengt Svensson. Enkelt nattvardsfirande.
Spara i din kalender
20:00 Tonår.
Spara i din kalender
7 fr 10:00 Långfredagsgudstjänst.
Kjell Larsson. Textläsning: Ingeborg Wendefors.
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst på påskdagen.
Kjell Larsson m.fl. Söndagsskolan har påsklov. Servering.
Spara i din kalender
v. 15
11 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
12 on 16:00 Språkcafé
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudium: "Hur skall jag kunna tro?".
Kjell Larsson.
Spara i din kalender
13 to 18:00 Scout på Holmen: påskfest.
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst.
Söndagsskola. Servering.
Spara i din kalender
v. 16
17 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
18 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i församlingshemmet.
Födelsedagsfest för alla som fyllt 80, 90, 95 och uppåt. Vi hjälps åt att fira dem. Musik med organist Elisabeth Ringdahl. Servering.
Spara i din kalender
19 on 16:00 Språkcafé
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
20 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
21 fr Konfirmationshelg den 21–23/4.
Läger på Gullbrannagården i SAU:s regi.
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst.
Håkan Johansson, Värnamo. Söndagsskola. Servering.
Spara i din kalender
v. 17
24 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
25 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
26 on 14:15 Andakt på Blomstervägen.
Spara i din kalender
16:00 Språkcafé
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
27 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
28 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson. Söndagsskola. Servering.
Spara i din kalender
11:30 Församlingsmöte.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2023 Bläddra en månad framåt