Bläddra en månad bakåt Mars 2023 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 on 16:00 Språkcafé
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
2 to 18:00 Scout i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
3 fr 13:00 Begravningsgudstjänst (Ulf Kanth).
Spara i din kalender
16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
4 10:00 Om gudstjänstens former och innehåll.
Sara Vittgård, musikkonsulent på Svenska Alliansmissionen, och Bengt Pettersson, Värnamo, inspirerar oss om gudstjänstens betydelse. För alla som är involverade i eller intresserade av vårt gudstjänstliv. Samlingen pågår 10.00–12.00.
Spara i din kalender
14:00 Om sången och musiken.
Alla sångglada möts till övning av nya sånger. Sara Vittgård och Bengt Pettersson inspirerar oss i sångens och musikens glädje. Samlingen pågår 14.00–16.00.
Spara i din kalender
5 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson, Sara Vittgård och kör från gårdagen. Söndagsskola. Nattvard. Servering.
Spara i din kalender
v. 10
6 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
7 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i Centrumkyrkan.
Eva Bylander, VD för Gullbrannagården utanför Halmstad: "Att bli föräldralös som elvaåring – min väg ur krisen". Servering.
Spara i din kalender
8 on 16:00 Språkcafé
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
9 to 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
18:00 Scout i Centrumkyrkan.
Spara i din kalender
10 fr Scouthajk på Strandgården den 10–12/3.
Spara i din kalender
11:00 Begravningsgudstjänst (Linnéa Larsson).
Spara i din kalender
12 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson. Sång: Ruben Wendefors. Söndagsskola. Servering.
Spara i din kalender
v. 11
13 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
14 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
15 on 16:00 Språkcafé
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudium: "Varför måste Jesus dö?"
Kjell Larsson.
Spara i din kalender
16 to 12:00 Begravningsgudstjänst (Ann-Marie Ström).
Spara i din kalender
18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst.
Anders Aspegren. Sång: Gospel Joy. Söndagsskola. Servering.
Spara i din kalender
v. 12
20 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
21 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i församlingshemmet.
"Minns du sången" med Jard Samuelsson. Servering.
Spara i din kalender
22 on 14:15 Andakt på Blomstervägen.
Spara i din kalender
16:00 Språkcafé
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
23 to 12:00 Begravningsgudstjänst (Eva Smedman Nykvist).
Spara i din kalender
18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
24 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
19:00 Tonår på Holmen.
Spara i din kalender
25 19:00 Hörnkväll.
Familjen Spång. Servering.
Spara i din kalender
26 10:00 Gudstjänst för alla åldrar.
Kjell Larsson, Ulrika Axelsson, konfirmander, scouter, tonåringar och söndagsskolan medverkar. Servering.
Spara i din kalender
v. 13
27 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
28 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
29 on 16:00 Språkcafé
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
30 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
31 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2023 Bläddra en månad framåt