Bläddra en månad bakåt November 2022 Bläddra en månad framåt
v. 44
1 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i Centrumkyrkan.
Åke Nordqvist, pastor, och Hans Carlén, musiker, från Jönköping: "Vi minns Artur Eriksson". Servering.
Spara i din kalender
2 on 16:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
18:00 Ljusmanifestation för Irans kvinnor.
Samling i Centrumkyrkan för introduktion av Kjell Larsson om mänskliga rättigheter. Ljusmarsch till Stortorget för tal av Kvinnojouren och tyst minut för Irans kvinnor. Avslutning med andakt i Gislaveds kyrka. Arrangörer: Svenska kyrkan, Kvinnojouren och frikyrkor i Gislaveds kommun.
Spara i din kalender
4 fr 19:00 Tonår.
Spara i din kalender
6 10:00 Gudstjänst.
Gunnel Noreliusson, Mullsjö, Kjell Larsson m.fl. Minnesord över under året hemgångna. Nattvard. Söndagsskola. Servering.
Spara i din kalender
v. 45
7 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
8 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
9 on 16:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudium.
Kjell Larsson: "Pilgrimens sju nyckelord: Tystnad och andlighet".
Spara i din kalender
10 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
11 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
13 10:00 Gudstjänst.
Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan, gästar oss. Barnkören GODis från Anderstorp. Servering.
Spara i din kalender
v. 46
14 Globala veckan 14–20/11.
Spara i din kalender
18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
15 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i församlingshemmet.
Charlotte Fryklund föreläser om Bibelns kvinnor och Marias systrar samt signerar sina böcker. Servering.
Spara i din kalender
16 on 16:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
18:00 GFU:s årsmöte.
Be för vårt barn- och ungdomsarbete!
Spara i din kalender
19:00 Bön och nattvardsgemenskap.
Spara i din kalender
17 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
19:00 Föredrag med anledning av Globala veckan.
Anna Claesson från Tjernobylbarnens Oas berättar om arbetet i Ukraina. Insamling till Ukraina.
Spara i din kalender
18 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
19:00 Tonår.
Spara i din kalender
19 19:00 Hörnkväll.
Bengt Svensson om sin doktorsavhandling i praktisk teolog: "Personlig daglig reflektionsbön och ofrivillig ensamhet". Övrig medverkan: Thomas Svenningsson, klaviatur, och Per Elvinsson, fiol och sång, båda från Gnosjö. Servering.
Spara i din kalender
20 16:00 Ekumenisk gudstjänst i Gislaveds kyrka.
Sven-Olof Spång, Lina Mayïm och BrittMarie Broman.
Spara i din kalender
v. 47
21 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
22 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
23 on 14:15 Andakt på Blomstervägen.
Spara i din kalender
16:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
24 to 18:00 Scout på Holmen.
Spara i din kalender
25 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
Spara i din kalender
27 10:00 Gudstjänst första söndagen i advent.
Kjell Larsson och Adventskören. Söndagsskola. Julinsamlingen till skolan i Abbottabad i Pakistan börjar. Servering.
Spara i din kalender
v. 48
28 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
29 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i Centrumkyrkan.
Andreas Sjöqvist, trygghetspolis i Värnamo. "Hur man tänker om personlig säkerhet". Servering.
Spara i din kalender
30 on 16:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
Spara i din kalender
19:00 Bibelstudium.
Kjell Larsson: "Pilgrimens sju nyckelord: Långsamhet och delande".
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2022 Bläddra en månad framåt