Bläddra en månad bakåt Juli 2022 Bläddra en månad framåt
v. 26
3 10:00 Gudstjänst.
Hanna Eklöf. Nattvard. Servering.
Spara i din kalender
v. 27
5 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst.
Tomas Themar: ”Möt den misslyckade på Jesu sätt”. Servering.
Spara i din kalender
v. 28
12 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
17 10:00 Gudstjänst.
Tomas Themar: "Förnöjsamhet – är det politiskt korrekt?". Sång och musik av familjen Andersson. Servering.
Spara i din kalender
v. 29
19 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
24 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Gislaveds kyrka.
Tomas Themar: "Kan förlust ge vinst?".
Spara i din kalender
v. 30
26 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
30 Scouterna på Jamboree22.
Jätteläger i Norra Åsum, Kristianstad, den 30/7–6/8. Bed för lägret!
Spara i din kalender
31 10:00 Ekumenisk gudstjänst i Centrumkyrkan.
Maria Widermark, Kjell Larsson m.fl. Servering.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juli 2022 Bläddra en månad framåt