Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt
v. 35
2 fr 17:00 Tonår till Strandgården för hajk.
Spara i din kalender
3 Församlingshelg lördag 3–söndag 4 september.
Spara i din kalender
07:30 Församlingsresa till Strandgården.
Se information på anslagstavlan i Centrumkyrkan! Hemkomst cirka 17.30.
Spara i din kalender
4 10:00 Gudstjänst med nattvard.
Församlingshelgen avslutas. Kjell Larsson m.fl. Brukssånger. Servering av enkel kyrklunch.
Spara i din kalender
12:00 Församlingsmöte.
Spara i din kalender
v. 36
5 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
6 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i Centrumkyrkan.
Ingrid Josefsson från Hela människan i Gislaved: "Hela människan möter hela människan!". Servering.
Spara i din kalender
7 on 19:00 Bibelstudium.
Kjell Larsson.
Spara i din kalender
11 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson. Servering.
Spara i din kalender
v. 37
12 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
13 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
18 10:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 38
19 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
20 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
14:30 Dagledigsamling i församlingshemmet.
Mats Hillerström, en av de överlevande i Estoniakatastrofen, beskriver en levande berättelse om sitt liv: "Hoppet bortom Estonia". Servering.
Spara i din kalender
25 10:00 Familjegudstjänst.
Ulrika Axelsson och söndagsskolan. Servering.
Spara i din kalender
v. 39
26 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
Spara i din kalender
27 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt