Gislaveds frikyrkoförsamling
Juli 2024

v. 27
2 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
7 10:00 Gudstjänst.
Per Johansson från Folk & Språk samt Kjell Larsson. Nattvard. Servering.
v. 28
9 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
14 10:00 Gudstjänst.
Tomas Themar: "En helt vanlig dag kan himmel och jord mötas". Servering.
v. 29
16 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
21 10:00 Ekumenisk gudstjänst i Centrumkyrkan.
Maria Widermark från Svenska kyrkan predikar. Servering.
v. 30
23 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
27 Scoutlägret "STÖRRE" 27/7–2/8 2024.
Be för detta nationella scoutläger på Vägsjöfors herrgård i Värmland den 27/7–2/8.
28 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Gislaveds kyrka.
Tomas Themar: "Rätt inställning i väntan på Jesu återkomst". Servering.
v. 31
30 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.