Gislaveds frikyrkoförsamling
September 2022

v. 35
1 to 18:00 Scout på Holmen.
2 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
3 Församlingshelg lördag 3–söndag 4 september.
07:30 Församlingsresa till Strandgården.
Se information på anslagstavlan i Centrumkyrkan! Hemkomst cirka 17.30.
4 10:00 Gudstjänst med nattvard.
Församlingshelgen avslutas. Kjell Larsson m.fl. Brukssånger med musiker och försångare. Bibelutdelning till nya konfirmander. Servering av enkel kyrklunch.
12:00 Församlingsmöte.
v. 36
5 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
6 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
14:30 Dagledigsamling i Centrumkyrkan.
Ingrid Josefsson från Hela människan i Gislaved: "Hela människan möter hela människan!". Servering.
7 on 16:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
19:00 Bibelstudium.
Kjell Larsson: "Pilgrimens sju nyckelord: Frihet".
8 to 18:00 Scout på Holmen.
9 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
11 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson: "Vår vision: Vi vill följa Jesus – först och främst det främsta först". Söndagsskola. Servering. Extrakollekt till PMU för vidare befordran de översvämningsdrabbade i Pakistan.
v. 37
12 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
13 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
14 on 16:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
15 to 18:00 Scout på Holmen.
18 10:00 Gudstjänst.
Tomas Themar: "Att följa Jesus förändrar synen...". Söndagsskola. Servering.
v. 38
19 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
20 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
14:30 Dagledigsamling i församlingshemmet.
Mats Hillerström, en av de överlevande i Estoniakatastrofen, beskriver en levande berättelse om sitt liv: "Hoppet bortom Estonia". Servering.
21 on 16:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
22 to 18:00 Scout på Holmen.
23 fr 16:45 Konfirmationsundervisning.
25 10:00 Familjegudstjänst.
Petter Edin, Smålandsstenar, Ulrika Axelsson och söndagsskolan. Sång av Maria Scott med barngrupp. Servering.
v. 39
26 18:30 Ekumenisk bön i församlingshemmet.
27 ti 10:00 Öppen kyrka kl. 10–12.
28 on 14:15 Andakt på Blomstervägen.
16:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 16–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
29 to 18:00 Scout på Holmen.
30 fr 19:00 Hörnkväll.
Konsert med Peter Hallström med band. Hela människan arrangör.