Gislaveds frikyrkoförsamling
Juni 2022

v. 22
1 on 15:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 15–17 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
19:00 Bibelstudium.
Kjell Larsson: "För en tid som denna: Anden – relevant i vår tid eller en naiv from förhoppning/huvudkudde?":
2 to 17:45 Scout på Holmen.
Räven, Leoparden och Tigern.
19:00 "Låt ditt rike komma"– ekumenisk tidebön
i Centrumkyrkan.
19:15 Scout på Holmen.
Havsörnen, Vargen och Ekorren.
19:30 Bön för Gislaveds kommun.
19:35 "Låt ditt rike komma"– ekumenisk tidebön
i Centrumkyrkan.
3 fr 18:30 Tonår på annan plats med grillning.
19:00 "Låt ditt rike komma"– ekumenisk tidebön
i Centrumkyrkan.
4 19:00 "Låt ditt rike komma"– ekumenisk tidebön
i Centrumkyrkan.
5 10:00 Gudstjänst på pingstdagen.
Sheraz Fazal, Malmö, Kjell Larsson m.fl. Gospel Joy medverkar. Medlemsintagning. Nattvard. Söndagsskola. Servering.
12:00 Församlingsmöte.
Ärenden: bl.a. fråga om anställning.
19:00 "Låt ditt rike komma"– ekumenisk tidebön
i Centrumkyrkan.
v. 23
6 10:00 Nationaldagsbön i Åparken, Hestra.
Medtag eget fika.
19:00 Kvällsgudstjänst på annandag pingst.
Ekumeniska bönegruppen leder.
7 ti 10:00 Öppen kyrka: Tisdagsfika med bibel och bön.
Bibelläsning, samtal och bön.
8 on 15:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 15–17 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
12 10:00 Gudstjänst.
Håkan Johansson, Värnamo. Servering.
v. 24
13 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
14 ti 10:00 Öppen kyrka: Tisdagsfika med bibel och bön.
Bibelläsning, samtal och bön.
15 on 15:00 Språkcafé.
Vi möts kl. 15–17 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
19 10:00 Gudstjänst,
Sven-Arne Sveningsson, Hestra. Servering.
v. 25
21 ti 10:00 Öppen kyrka: Tisdagsfika med bibel och bön.
Bibelläsning, samtal och bön.
25 11:00 Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken.
Tomas Themar. Servering. Extrainsatt samling i samarbete med Gislaveds hembygdsförening.
26 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson. Sång av Adam och Noel Scott m.fl. Servering.
v. 26
28 ti 10:00 Öppen kyrka: Tisdagsfika med bibel och bön.
Bibelläsning, samtal och bön.