Gislaveds frikyrkoförsamling
Oktober 2021

v. 39
3 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson. Söndagsskola. Nattvard.
v. 40
4 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
5 ti 10:00 Bibel och bön.
Bibelläsning, samtal och bön.
6 on 18:00 Bibelstudium.
Kjell Larsson leder oss i studiet.
7 to 09:00 Torsdagsvandring kl. 9–11.
Start från Centrumkyrkan. Medtag eget fika.
17:45 Scout på Holmen:
Nya, Leoparden och Tigern.
19:15 Scout på Holmen:
Havsörnen, Vargen och Ekorren.
8 fr 19:00 Tonår.
10 10:00 Gudstjänst.
Anders Aspegren. Söndagsskola.
v. 41
11 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
12 ti 10:00 Bibel och bön.
Bibelläsning, samtal och bön.
13 on 18:00 Bön och lovsång.
14 to 09:00 Torsdagsvandring kl. 9–11.
Start från Centrumkyrkan. Medtag eget fika.
17:45 Scout:
Nya, Leoparden och Tigern.
19:15 Scout:
Havsörnen, Vargen och Ekorren.
15 fr 19:00 Tonår.
17 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson. Sång av Gunilla Hallberg, Gråbo. Söndagsskola.
v. 42
18 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
19 ti 10:00 Bibel och bön.
Bibelläsning, samtal och bön.
20 on 18:00 Bön och lovsång.
19:00 Bön för Gislaveds kommun.
Deltagare från hela Gislaveds kommun möts till en timmes bön.
21 to 09:00 Torsdagsvandring kl. 9–11.
Start från Centrumkyrkan. Medtag eget fika.
17:45 Scout:
Nya, Leoparden och Tigern.
19:15 Scout:
Havsörnen, Vargen och Ekorren.
22 fr 19:00 Tonår.
24 10:00 Gudstjänst med scoutinvigning.
Scouterna, scoutledarna, Kjell Larsson och Ulrika Axelsson.
v. 43
25 18:30 Ekumenisk bön i Centrumkyrkan.
26 ti 10:00 Bibel och bön.
Bibelläsning, samtal och bön.
27 on 18:00 Bön och lovsång.
28 to 09:00 Torsdagsvandring kl. 9–11.
Start från Centrumkyrkan. Medtag eget fika.
17:45 Scout:
Nya, Leoparden och Tigern.
19:15 Scout:
Havsörnen, Vargen och Ekorren.
29 fr 19:00 Tonår.
31 10:00 Gudstjänst.
Kjell Larsson. Sång av barngrupp. Söndagsskola.
11:30 Församlingsmöte.