Gislaveds frikyrkoförsamling
Juni 2020

v. 23
1 18:30 Ekumenisk bön på annandag pingst.
Andakt i Centrumkyrkan under ledning av ekumeniska bönegruppen och Ing-Marie Gustavsson-Jönsson.
3 on 18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
4 to 18:00 Scout på Holmen.
7 10:00 Webbsänd andakt i coronatid.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson m.fl.
18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
v. 24
10 on 18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
13 Scouthajk i form av dagläger
lördagen den 13–söndagen den 14 juni. Be för dagarna!
14 10:00 Webbsänd andakt i coronatid.
Ulrika Axelsson m.fl.
18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
v. 25
17 on 18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
21 10:00 Webbsänd andakt i coronatid.
Hanna Eklöf m.fl.
18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
v. 26
24 on 18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
28 10:00 Webbsänd andakt i coronatid.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson m.fl.
18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.