Gislaveds frikyrkoförsamling
April 2020

v. 14
2 to 18:00 Scout.
5 10:00 Gudstjänst på palmsöndagen.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson. Parentation. Söndagsskola. Ingen nattvard.
v. 15
9 to 19:00 Getsemanestund.
Vi möts till stillheten inför Jesu getsemanekamp. Ing-Marie Gustavsson-Jönsson m.fl.: "Det nya förbundet". Nattvard.
10 fr 10:00 Långfredagsgudstjänst.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson: "Korset – Jesus för världen givit sitt liv".
12 10:00 Gudstjänst på påskdagen.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson och Gospel Joy: "Jesus lever". Parentation. Söndagsskola.
v. 16
14 ti 11:00 Begravningsgudstjänst (Calle Skoogh).
Begravningsgudstjänsten sker i kretsen av de närmaste. Det går att följa begravningen kl. 11–12 via den här länken:
www.kindsbegravningsbyra.se/livestream
Minneshögtid kommer att äga rum vid annat tillfälle.
15 on 18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
16 to 18:00 Scout på Holmen.
17 fr 13:00 Begravningsgudstjänst i Båraryds kyrka
för Stina Johansson. Akten avslutas
efter avsked i kyrkan.
19 18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
v. 17
22 on 18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
23 to 18:00 Scout på Holmen.
26 18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
v. 18
29 on 18:00 Andakt med bön
kl. 18.00–18.30.
30 to 18:00 Scout på Holmen.