Gislaveds frikyrkoförsamling
November 2019

v. 44
1 fr Tonår i Vaggeryd.
Vi deltar i en del av "Smaka och se"-helgen i Equmeniakyrkan, Vaggeryd.
3 10:00 Gudstjänst.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson: "Tack för det himmelska hoppet!". Söndagsskola. Minnesord över under året hemgångna. Nattvard. Servering.
v. 45
4 18:30 Ekumenisk bön.
5 ti 09:30 Bönesamling.
10:30 Tisdagsfika med bön och bibelord.
6 on 15:30 Språkcafé.
Vi möts kl. 15.30–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
7 to 18:00 Scout.
10 10:00 Gudstjänst med scoutinvigning.
Ing-Marie Gustavsson-Jönsson, Ulrika Axelsson, scouterna, scoutledarna och söndagsskolan. Servering genom scout.
v. 46
11 18:30 Ekumenisk bön.
12 ti 09:30 Bönesamling.
10:30 Tisdagsfika med bön och bibelord.
14:30 Dagledigsamling i församlingshemmet.
Jard Samuelsson, känd från "Minns du sången?", spelar och sjunger musik vi minns. Servering.
13 on 15:30 Språkcafé.
Vi möts kl. 15.30–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
14 to 18:00 Scout.
15 fr 19:00 Tonår i Hestra.
17 10:00 Gudstjänst.
Sven-Olle Spång. Barnvälsignelse. Söndagsskola. Servering.
v. 47
18 Kyrkornas globala vecka
den 17–24/11 med temat "Vem får höras? Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla".
18:30 Ekumenisk bön.
19 ti 09:30 Bönesamling.
10:30 Tisdagsfika med bön och bibelord.
20 on 15:30 Språkcafé.
Vi möts kl. 15.30–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
18:00 Bön för Gislaveds kommun.
Deltagare från hela Gislaveds kommun möts till bön i en timme. Observera att vi börjar en timme tidigare än vanligt.
18:30 Onsdagsmässa i Gislaveds kyrka
under Kyrkornas globala vecka.
19:00 Föredrag i Gislaveds församlingshem.
Bengt Taranger, Mullsjö: "Skolan i Palam, Indien, en hållbar satsning". Föredrag under Globala veckan. Servering. Försäljning av tvålar. Kollekt.
21 to 18:00 Scout.
24 15:00 Ekumenisk gudstjänst i Gislaveds kyrka.
Tomas Themar: "Tack, Jesus, för Din rättvisa och friande dom!". Maria Gustafsson, Karl Bolmvall m.fl. medverkar. Sång av Karl-Georg Eriksson. Tvålförsäljning vid kyrkkaffet.
v. 48
25 18:30 Ekumenisk bön.
26 ti 09:30 Bönesamling.
10:30 Tisdagsfika med bön och bibelord.
14:30 Dagledigsamling i Centrumkyrkan.
"Guds kärlek är som stranden". Torsten Gunnarsson, Bor, om Anders Frostensons liv och diktning. Servering.
27 on 14:15 Andakt på Blomstervägen.
15:30 Språkcafé.
Vi möts kl. 15.30–17.30 till läxhjälp, pingis, gemenskap, fika m.m. Samling tillsammans med Svenska kyrkan.
19:00 Årsmöte med equmenia-GFU.
28 to 18:00 Scout.
29 fr 20:00 Tonår.
30 15:15 Andakt på Vitsippan.