Historik

En sammanfattning

Holmens historia börjar år 1860 då det unga och nygifta paret Johannes och Martha Johansson sökte någonstans att bo. De fick virket efter det gamla sockenmagasinet som revs i Båraryd. Läs också om "Klocke-Pelle" och hans liv från dessa svunna tider på torpet Holmen.

1943 köper Gislaveds Missionsförsamling det gamla torpet och arbetet med att skapa ett sommarhem börjar. Följ med några år tillbaka och läs om vad som då hände. Redan 1944 hölls det första Valborgsmässofirandet på Holmen. En tradition som varje år lockar många hundra besökare.

Torpet Holmen

Enligt Husförhörslängder från 1860 flyttade torpare Johannes Johansson och Martha Jonasdotter till Holmen 1860. (Holmen förekommer inte i husförhörslängder före 1860). Detta år planerade det unga paret, födda i Båraryd resp. Anderstorp, att gifta sig, men de hade ingenstans (varken torp eller backstuga) att bosätta sig. Det gamla socken-/fattigmagasinet i Båraryd skulle emellertid rivas och de unga tu fick ta över virket när huset revs. I Båraryd fanns ingen mark att uppföra det på. Däremot infann sig möjligheten att bygga det i Anderstorp, på mark tillhörande Henja Norregård. Bit för bit plockades sockenmagasinet ned av Johannes och Martha och drogs på dragkärra ner till Tingnäs (numera OK:s bensinstation), liggande mitt emot Holmen, med Nissan emellan. Vintern det året blev som väl var mycket kall, och isen över Nissan var så tjock, att makarna kunde dra över virket till sin tänkta plats. Efter ytterligare arbete stod huset klart, med en storstuga med öppen spis, en kammare och ett kök samt vind. I en liten ladugård fanns en ko.

Efter Johannes och Martha kom Otto och Karolina till Holmen. I "Gummiblandaren" juni 1950 berättar deras son Reinhold Ottosson några minnen: "Jag är född på Holmen där Missionsförsamlingen nu har sitt sommarhem. Far var anställd vid vadmalsstampen hos Karl Gislow. Han arbetade nästan dygnet om och hade en dagsförtjänst av 2 kr.
Då vi var 9 barn i familjen förstår var och en att vi inte hade något överflöd på detta livets goda. Tack vare att Holmen hade ett litet jordbruk som födde en ko, så klarade vi oss hjälpligt.

Därefter flyttade "Klocke-Pelle" och hans hustru Stava in på Holmen år 1914. Om dessa har det berättats en hel del. De var original på sin tid. "Klocke-Pelle" kallades i folkmun också för "Äppel-Pelle-Frukt". Georg Östring har berättat följande om "Klocke-Pelle" för Gunnar Sjökvist: "Klocke-Pelle arbetade på gummifabriken och blandade kemikalier. Den avdelningen kallades alltid för "dödsriket" förr.
Han slutade där när han var omkring 55 år. Först gick han då på lite arbeten här och där. Men sedan under första världskriget blev han vad man kallar "svarta börsare". Han åkte ut på landsbygden, till Västboås bl.a., och köpte upp smör och fläsk och sådant, som han sedan sålde. I början på 20-talet drog han omkring med en kärra och sålde frukt. Om ett och annat päron var lite ruttet så förklarade han att "detta var bra för tänderna". För att slippa krångliga uträkningar sålde han ett, två eller fem kilo.

Sommarhemmet Holmen

Genom detta tal som hölls vid Holmens 25-års jubileum 1968 ges en bra tillbakablick över sommarhemmets första period: 

Åren de går fort. "Är det så länge sedan?" har de flesta sagt, av dem vi särskilt bjudit in hit idag, av Er som var med och arbetade här den första tiden. Det är en stor glädje att så många av Er som arbetat här på Holmen har kommit till detta enkla jubileum. I gamla protokoll finns mycket trevligt och kul att läsa, men de talar också om all möda och arbete som lagts ned för att göra Holmen trivsamt.

Köpet beslutades av Gislaveds Kristliga ungdomsförening den 29/6 1943. Och köpebrevet undertecknades den 25/9 1943, av säljaren Karin och Gunnar Jonasson och av församlingens ordförande Alvar Svenningsson och Ungdomsföreningens styrelse Simon Englund som var ordförande då, John Andersson, Filip Sjödahl, Ingrid Andersson, Wivi Johansson, Britta Odin och Tage Björk. Köpesumman var 6000 kronor.

Det var Alvar som fått reda på att Holmen var till salu och väckte förslaget om att Ungdomsföreningen skulle köpa torpet, då arrendet på gamla sommarhemmet Lunnabo gick ut. Han är väl den som lagt ned det mesta arbetet här ute. Det är inte många protokoll om Holmen där inte hans namn förekommer. Vi känner stor tacksamhet för de initiativ och det arbete han lagt ner här ända till sin bortgång.

Det första inköp som gjordes till Holmen finns nämnt i ett protokoll från den 7/3 1944 "mötet gav David Nilsson och Bertil Englund i uppdrag att till Holmen inköpa 100 st. sångböcker. Beslutades att varje medlem skulle betala 1 sångbok."

Första mötet här ute var Valborgsmässofirandet 1944 och Holmen invigdes den 20/5 1944. Pastor Fornander höll högtidstal och Simon Englund avslutade. Första halvåret 1944 samlades 2643:10 kr in till Holmen.

De första föreståndarinnorna var Dagmar Ljunggren och Ingrid Ward och för de 299 timmar som de arbetat fick de 75 öre i timmen i ersättning.
De första årens stora satsning var brobygget som beslutades den 3/10 1944. Av två anbud antogs ett från Ingenjör Gunnar Wall på 4800 kronor och detta finansierades genom ett lån på 3500 kronor och anslag på 1400 kronor från Gislaveds och Gyllenfors kommuner. Ungdomsföreningen begärde 1000 kronor av vardera kommunen. Och sedan skruvade vår smed Bertil Pettersson ihop bron på Nissans is som bar det året.

Vid årsmötet 1945 blev John Andersson ny ordförande i ungdomsföreningen och i arbetsutskottet för Holmen valdes Alvar och John och nyvaldes Filip Sjödahl troligen efter Simon Englund. Den 13/3 1945 står i protokollet: "Alvar Svenningsson meddelade något om brobyggets ekonomi. De först fastställda ritningarna måste något ändras. Bron hade nämligen, om de följts, blivit för kort i ena ändan, vilket ju inte var önskvärt. Genom brons förlängning hade kostnaderna något ökats och belöpte sig sammanlagt till 5140 kronor". Det beslutades också att den gamla ladan skulle rivas, och ny ekonomibyggnad byggas.
Den 24 februari år 2021 såldes så Holmen till Gislaveds kommun, som lovat verka för att den även i fortsättningen ska vara till glädje för kommunens alla invånare.

Läs mer

Läs mer om Holmens historia. Då Gislaveds missionsförsamling firade 100-års jubileum under 1999 utgavs boken "Genom Guds nåd har det skett - Gislaveds missionsförsamling 100 år 1899 - 1999". Denna minnesskrift på 202 sidor finns att köpa i Centrumkyrkan, på Kulturhuset Borgen samt hos författaren (Tomas Themar). Priset är 160 kr.
I boken finns ett kapitel om församlingens bägge sommarhem, Lunnabo och Holmen, och deras historia. Du kan läsa valda delar ur detta kapitel här >.